Enoveren is meer dan energie besparen alleen. Hier vindt u maatregelen om tot een zo optimaal mogelijk energetische renovatie te komen en tonen we een aantal voorbeeldprojecten.

Enoveren is meer dan energie besparen alleen. Hier vindt u maatregelen om tot een zo optimaal mogelijk energetische renovatie te komen en tonen we een aantal voorbeeldprojecten.

Enovatie maatregelen

Het plakken van een isolatieplaat of monteren van een zonnepaneel kan worden benoemd als energiebesparingsmaatregel. Maar dit is niet direct enoverend. In onze definitie is een enovatie maatregel uitgekiend voor het project en daarbij vanuit een integraal energetisch projectadvies (met input en nazorg door de fabrikant) geselecteerd om een flexibel bruikbaar energiezuinig gebouw te realiseren. Wij richten ons daarbij allereerst op de basis zijnde de gebouwschil. Dit kunnen wij het beste uitleggen met productsystemen en projecten die wij ter informatie voor u hebben geselecteerd. Op deze pagina vindt u enoverende voorbeelden.