Enoveren is meer dan energie besparen alleen. Hier vindt u maatregelen om tot een zo optimaal mogelijk energetische renovatie te komen en tonen we een aantal voorbeeldprojecten.

Enoveren is meer dan energie besparen alleen. Hier vindt u maatregelen om tot een zo optimaal mogelijk energetische renovatie te komen en tonen we een aantal voorbeeldprojecten.

Architectuur & techniek

Het aanbrengen van energetische verbeteringen in gebouwen is allereerst een technisch vraagstuk. Maar niemand kan ontkennen dat een gebouw uiteindelijk ook mooi en ruimtelijk functioneel moet zijn. Dit is een architectuuropgave die helaas vaak onvoldoende als zodanig bij energetische renovaties wordt onderkend. Wij hebben voor u voorbeelden en artikelen geselecteerd waarin architectuur een duidelijk onderdeel vormt van het renovatie-energievraagstuk.