Ketenintegratie, klantgerichtheid, transparantie. Enkele steekwoorden die een nieuwe manier van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Hier vindt u alles over Platform Enoveren.

Ketenintegratie, klantgerichtheid, transparantie. Enkele steekwoorden die een nieuwe manier van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Hier vindt u alles over Platform Enoveren.

Mission Statement

Platform Enoveren stimuleert leveranciers en bouwers (partners en co-makers) om de aanpak van projecten actief te verbeteren. Niet alleen met meer ketenintegratie maar ook met meer afstemming van maatregelen, met juiste kennisinput, en meer klantgerichtheid.

Los van een goede samenwerking van ketenpartijen is een verbeterde aanpak nodig om gebouwen af te leveren met optimale (integrale) kwaliteit. Om daarmee de verbruikskosten te beperken en exploitatie te optimaliseren. Dat lukt niet alleen vanuit een (traditionele) besteksmatige uitvoering van een bouw- of renovatieproces.

Het platform is daarom tevens inspirator voor opdrachtgevers (met name corporaties) en architecten om meer dan voorheen van 'design tot beheer' de technische kennis van bouwdisciplines leidraad te laten zijn voor ontwerpkeuzes. Enoveren bindt fabrikanten die vernieuwen in projectsupport en biedt een forum om samen met bouwers, opdrachtgevers en architecten te zoeken naar een vernieuwde samenwerking 'het bouwproces van 2020'. Desgewenst begeleiden wij daarvoor projecten vanaf de ontwerpfase en optimaliseren de aanpak om energetische verbeteringen betaalbaar te maken. Dat is onze passie om te enoveren.