Ketenintegratie, klantgerichtheid, transparantie. Enkele steekwoorden die een nieuwe manier van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Hier vindt u alles over Platform Enoveren.

Ketenintegratie, klantgerichtheid, transparantie. Enkele steekwoorden die een nieuwe manier van samenwerking kunnen bewerkstelligen. Hier vindt u alles over Platform Enoveren.

Opnieuw samenwerken

Bij grootschalige energetische renovaties worden steeds meer projectpartijen bij de voorbereiding betrokken. Primair gaat het daarbij om input van techniek. Techniek over het functioneren, de prestatie en de duurzaamheid van bouwcomponenten, over lean & mean  uitvoering en daaraan gekoppeld over veranderde verantwoordelijkheden aangaande kwaliteit van het eindresultaat.

Om bestaande gebouwen op een betaalbare en praktische manier energiezuinig te maken vraagt de markt van bouwpartijen nu een andere commitment-to-the-job. Bouwpartijen gaan opnieuw samenwerken en daarbij ontstaat een vernieuwd renovatieproces waarin rolpatronen gaandeweg een andere invulling krijgen. Bouwers worden planners. Er worden geen opdrachten meer aangenomen om vervolgens versnipperd losse onderdelen op kostprijs in te kopen.

Verbeteringsmaatregelen worden vooraf als één discipline doordacht en in overleg met de klant geselecteerd. Maatregelen moeten energie besparen en over een langere termijn betaalbaar en exploitabel zijn. Inherent worden geclusterde bouwdisciplines pijlers van de renovatieprojecten. Deze disciplines worden versterkt vanuit fabrikanten. Hun inbreng in ontwerpkeuzes, bij praktische uitvoeringsaspecten (training-on-the-job) en door sturing van beheer en onderhoud, maakt het mogelijk om nieuwe garanties aan te bieden. Geen garanties gebaseerd op beperking van verantwoordelijkheden voor een periode van 5 jaar. Maar meerjaren garantievormen voor combinaties van producten die een gezamenlijk functioneren per bouwdiscipline waarborgen.

Onze Enoveren-partners helpen u om op deze nieuwe manier samen te werken. Met hun projectsupport worden de bouwdisciplines in uw project versterkt.