De bouw verandert snel. Hier vindt u 5 redenen om te Enoveren.

De bouw verandert snel. Hier vindt u 5 redenen om te Enoveren.

Design tot beheer

Het realiseren van energetische verbetering in gebouwen vraagt om een integrale aanpak. Technische coördinatie daarvan is nodig vanaf de prille voorbereiding (design en werkplan) tot en met het uiteindelijke beheer. Om dit efficiënt te doen, wordt deze coördinatie ‘ongoing’ gevoed vanuit de technische expertise van de verschillende bouwcomponenten (fabrikanten). Vanuit de continue behoefte van een energiezuinig gebruik van gebouwen wordt deze (samengevoegde) expertise de komende jaren een rode leidraad in het beheer van gebouwen. Meer en meer zal dit vanuit de designfase van energetische renovaties vorm krijgen.

Informatieverstrekking naar gebruikers over technische prestaties van gebouwen neemt toe. Momenteel is dat (onder andere naar huurders) nog vaak gericht op overlast van bouwactiviteiten en indekking tegen toename van woonkosten (huurprijs + woonlasten). Steeds meer wordt deze informatie ook in een positieve strekking gebruikt, bijvoorbeeld als woonproduct-brochure over techniek en energieprestaties uitgelegd voor de leek. De gebruiksaanwijzing van bouwcomponenten wordt naar verwachting in toenemende mate onderdeel in ontwerpbrochures voor de klant.

Bouwbegeleiding van design tot beheer ligt in alle bouwaanvragen verborgen, met energieverbruik als een van de voornaamste aandachtspunten in de uiteindelijke kosten-batenanalyse. De markt vraagt om totaalconcepten maar zit daarvoor nog vast in traditionele processen en opdrachtvormen. Dit verandert momenteel zowel aan de vraagzijde en in het aanbod van nieuwe samenwerkende bouwbedrijven. Bouwpartners die zich toeleggen op coördinatie van samengevoegde technische activeiten onderscheiden zich in de werving van nieuwe opdrachten en krijgen aansluitend ook een sturende rol in het beheer van projecten.