De bouw verandert snel. Hier vindt u 5 redenen om te Enoveren.

De bouw verandert snel. Hier vindt u 5 redenen om te Enoveren.

Faalkostenreductie

Veel studies en betogen zijn gewijd aan reductie van faalkosten in de bouw. ICT en steeds zwaardere softwarepakketten worden ingezet om de complexe informatiestromen in bouwprojecten in goede banen te leiden. Maar dat alleen biedt geen soelaas. Als we met oude fabrieken van 50 jaar geleden een auto bouwen en de processen met moderne software registreren, worden er nog steeds oude auto's gebouwd. Dat is wat er op dit moment in de bouw gebeurt.

Per project worden door de verschillende partijen wel 100 digitale projectdossiers bijgehouden, maar het daadwerkelijk moderniseren van deelprocessen ontbreekt. Juist dat is nodig om integraal kwaliteit te verbeteren. Enoveren van de bouwketen is gericht op het vermijden van versnippering in de werkprocessen. Door deze versnippering ontstaat vaak teveel afbakening van verantwoordelijkheden en zo vallen cruciale ontwerpkeuzes en uitvoeringsaspecten tussen wal en schip. Zelfs binnen de uitvoering van één bouwdiscipline. Impliciet ontstaan daarmee faalkosten. Om dit te vermijden moeten in een bouwtraject meer onderdelen geclusterd worden en ook top-down vanuit die cluster worden gecoördineerd.

Met de huidige manier van werken en de huidige omvang van faalkosten wordt de bouwbranche gevraagd om niet voor 5 jaar, maar voor 25-30 jaar kwaliteit en duurzaamheid te leveren. Dat gaat niet! Dat lukt alleen als verantwoordelijkheden anders worden afgestemd en bouwdisciplines (clusters) meer eigen regie en long-term zorg voor hun rekening nemen. Geclusterd werken betekent dat kwaliteit beheersbaar en uiteindelijk beter wordt. Inherent worden daarmee faalkosten gereduceerd.