Regelgeving - Platform Enoveren

Nieuwe regelgeving Belgie; energiezuinige bouwknopen voorbeeld voor Nederland?

Waar Nederland al enige tijd worstelt met het verscherpen van regels voor een energiezuinige gebouwschil, neemt de Belgische overheid daadkrachtige maatregelen. Sinds 1 januari 201.. lees verder

27 augustus 2012 @ 14:300

Rc-waarde 5 werpt schaduw vooruit

De verhoging van de Rc-waarde voor de gebouwschil van 3 naar 5 wordt uitgesteld tot 2015. Na discussie rondom deze maatregel is het eerste regeringsvoorstel voor invoering per 1 ja.. lees verder

27 augustus 2012 @ 13:390